Quiz – Speedboat Operator

Quiz – Χειριστή Ταχυπλόου

1 / 112

Αν κατά τη διάρκεια της νύχτας παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στη ξηρά:

2 / 112

Σε περίπτωση αμφιβολίας ο κίνδυνος σύγκρουσης θα θεωρείται:

3 / 112

Προσαραγμένο πλοίο που το μήκος του είναι πάνω από 50 μέτρα φέρει κατά τη νύχτα τους εξής φανούς:

4 / 112

Όταν ο φάρος εκπέμπει κόκκινο φως:

5 / 112

Το ψαροντουφεκο στη περιοχή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύεται:

6 / 112

Αυτοί που χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη οφείλουν:

7 / 112

Ο αναλαμπών φανός χρησιμοποιείται:

8 / 112

Βραχύς συριγμός είναι αυτός που διαρκεί:

9 / 112

Για την ασφαλή επιβίβαση σε μικρά σκάφη:

10 / 112

Κάθε ιστιοφόρο πλοίο θα απομακρύνεται από την πορεία:

11 / 112

Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός αρχίσει ξαφνικά να επιδεινώνεται ο χειριστής οφείλει:

12 / 112

Όταν δύο πλοία μηχανοκίνητα διασταυρώνουν τις πορείες τους και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης οφείλουν:

13 / 112

Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στην θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) ισχύει:

14 / 112

Πέντε βραχείς συριγμοί σημαίνουν:

15 / 112

Το ρεζερβουάρ του κινητήρα το γεμίζω με καύσιμα πλήρως;

16 / 112

Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους άνω των 50 μέτρων όταν ταξιδεύει πρέπει να επιδεικνύει:

17 / 112

Που δεν συνιστάται αγκυροβολούμε;

18 / 112

Σε 12 μέτρα βάθος το έκταμα (μήκος) του σχοινιού της άγκυρας πρέπει να είναι τουλάχιστον:

19 / 112

Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός επιδεινωθεί ο χειριστής οφείλει:

20 / 112

Ο όρος Ακυβέρνητο Πλοίο σημαίνει:

21 / 112

Το σήμα κινδύνου που εκπέμπεται από το ραδιοτηλέφωνο ή το VHF αποτελείται από:

22 / 112

Το καπνογόνο έχει χρώμα:

23 / 112

Ένα προσαραγμένο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:

24 / 112

Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) έχει εφαρμογή:

25 / 112

Οι φάροι ή φανοί ή φανάρια χρησιμεύουν:

26 / 112

Το ναυτικό μίλι είναι μονάδα μέτρησης:

27 / 112

Περίβλεπτος φανός είναι:

28 / 112

Ρυμουλκό πλοίο που ρυμουλκεί οφείλει κατά τη διάρκεια της ημέρας να φέρει:

29 / 112

Όταν πρόκειται για μηχανή που δεν χρησιμοποιείται έστω και για λίγο χρόνο:

30 / 112

Κάθε αγκυροβολημένο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:

31 / 112

Κάθε πλοίο που καταφθάνει ένα άλλο πλοίο οφείλει:

32 / 112

Γεωγραφικές Συντεταγμένες ενός σημείου είναι:

33 / 112

Στα 5 Μποφόρ πιθανό ύψος κύματος είναι:

34 / 112

Μια εξωλέμβια μηχανή πρέπει να περάσει από πρώτο έλεγχο (service):

35 / 112

Ρυμουλκούμενο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:

36 / 112

Αν το σκάφος μας περιέλθει σε κατάσταση κινδύνου από κάποιο πρόβλημα, τι κάνουμε:

37 / 112

Γεωγραφικό στίγμα είναι:

38 / 112

Ένα ναυτικό μίλι στη θάλασσα ισούται:

39 / 112

Κόμβος είναι μονάδα μέτρησης:

40 / 112

Βάθος είναι:

41 / 112

Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με γρίπο (μηχανότρατα) πρέπει να φέρει τους εξής φανούς κατά τη νύχτα, ενώ το μήκος του δεν ξεπερνά τα 50 μέτρα και κινείται:

42 / 112

Η κλίμακα 6 Μποφόρ είναι:

43 / 112

Στα 5 μέτρα βάθος το έκταμα (μήκος) του σχοινιού της πρέπει να ‘ναι τουλάχιστον:

44 / 112

Που μετριέται η απόσταση:

45 / 112

Η εκτόξευση /πυροδότηση των φωτιστικών σημάτων κινδύνου γινετε:

46 / 112

Πορτολάνα είναι:

47 / 112

Προσωρινή στέρηση διπλώματος από παράβαση είναι:

48 / 112

Μακρός συριγμός είναι αυτός που διαρκεί:

49 / 112

Ένα ιστιοφόρο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς την νύχτα:

50 / 112

Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία θα απομακρύνεται από την πορεία:

51 / 112

Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών οφείλουν:

52 / 112

Ο όρος Ιστιοφόρο πλοίο σημαίνει:

53 / 112

Τρεις βραχείς συριγμοί σημαίνουν:

54 / 112

Ο Ναυτικός διαβήτης (κουμπάσος) είναι:

55 / 112

Ένα αλιευτικά πλοίο που αλιεύει με γρίπο (ή χωρίς) οφείλει να επιδεικνύει κατά την ημέρα:

56 / 112

Σορόκος είναι άνεμος:

57 / 112

Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με κυκλικά δίχτυα (γρι – γρι) και κινείται, πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς κατά τη νύχτα:

58 / 112

Αυτός που χειρίζεται ένα ταχύπλοο σκάφος οφείλει να γνωρίζει:

59 / 112

Ο όρος προσαραγμένο πλοίο σημαίνει:

60 / 112

Σε περίπτωση που ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους γίνει υπαίτιος ατυχήματος εις βάρος ενός άλλου σκάφους ή προσώπου οφείλει:

61 / 112

Πλοίο το οποίο υποχρεούται να διασχίσει λωρίδα θαλάσσιας κυκλοφορίας;

62 / 112

Εφόσον στο σκάφος έχετε VHF ή ραδιοτηλέφωνο και έχετε επέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου:

63 / 112

Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών οφείλουν:

64 / 112

Πριν τον απόπλου βεβαιωνόμαστε:

65 / 112

Ο Γρέγος είναι άνεμος:

66 / 112

Ένας βραχύς συριγμός σημαίνει:

67 / 112

Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός αρχίσει σιγά σιγά ή ξαφνικά να επιδεινώνεται, εκτός των άλλων ενεργειών ο χειριστής οφείλει:

68 / 112

Όταν δύο πλοία μηχανοκίνητα συναντώνται με πορείες αντίθετες ή σχεδόν αντίθετες κατά τρόπο ώστε να υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, υποχρεούται:

69 / 112

Όταν οδηγούμε το σκάφος μας πίσω από σκάφη που έλκουν σκιέρς

70 / 112

Όταν πλέουμε με το σκάφος μας εντός διαύλου ή στην είσοδο του λιμένα:

71 / 112

Η κλίμακα 5 Μποφόρ είναι:

72 / 112

Κλίμακα μήκους είναι:

73 / 112

Κατά τη διάρκεια του πλου:

74 / 112

Ο εφίστιος φανός είναι:

75 / 112

Ένα ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά τη νύχτα:

76 / 112

Φανός κορώνης είναι:

77 / 112

Αυξομείωση στροφών της μηχανής κατά τη λειτουργία της (σκορτσαρίσματα) παρουσιάζεται συνήθως:

78 / 112

Στην είσοδο του λιμένα, ο πράσινος φανός τοποθετείται:

79 / 112

Οποιοσδήποτε χειρισμός γίνεται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει ανάλογα με τις συνθήκες της περίπτωσης:

80 / 112

Σε κάθε περίπτωση το πλοίο που υποχρεούται σύμφωνα με το Δ.Κ.Α.Σ. να απομακρύνεται από την πορεία άλλου πλοίου πρέπει:

81 / 112

Ένα αγκυροβολημένο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:

82 / 112

Ένα ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:

83 / 112

Η χρήση φωτιστικών σημάτων κινδύνου και των καπνογόνων γίνεται:

84 / 112

Κατά τον κατάπλουν σε θέση ελλιμενισμού α χειριστής οφείλει:

85 / 112

Γαρμπής είναι άνεμος:

86 / 112

Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στην θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) ισχύει:

87 / 112

Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους κάτω των 50 μέτρων όταν ταξιδεύει πρέπει να επιδεικνύει:

88 / 112

Η πρωταρχική αιτία του ανέμου είναι:

89 / 112

Ένα μηχανοκίνητο σκάφος μικρό κάτω των 7 μέτρων και που η ταχύτητα του δεν υπερβαίνει τους 7 κόμβους, πρέπει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:

90 / 112

Ο όρος Πλοίο Ασχολούμενο με την Αλιεία σημαίνει:

91 / 112

Κάθε πλοίο ανά πάσα στιγμή θα πρέπει:

92 / 112

Τραμουντάνα είναι ο άνεμος:

93 / 112

Η γνώση του δελτίου καιρού που ισχύει στη περιοχή πλεύσης κρίνεται ως:

94 / 112

Ο όρος εν Πλω σημαίνει:

95 / 112

Βύθισμα είναι:

96 / 112

Κατά την μεθόρμιση ενός σκάφους από μια ράμπα, γλίστρα, που βρίσκεται κοντά σε πλαζ:

97 / 112

Υπήνεμη πλευρά (Σταβέντο) είναι:

98 / 112

Οι φανοί των πλοίων πρέπει να ανάβουν:

99 / 112

Στους δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες πρέπει:

100 / 112

Αν κατά τη διάρκεια της ημέρας παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στη ξηρά:

101 / 112

Φανός ρυμούλκησης είναι:

102 / 112

Η κυκλοφορία ταχυπλόων σκαφών εξαιρέσει θαλάσσια μοτοποδήλατα HOVERCRAFT απαγορεύεται:

103 / 112

Ένα μηχανοκίνητο πλοία που ρυμουλκεί την νύχτα πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς:

104 / 112

Πλευρικοί φανοί είναι:

105 / 112

Η πλωτή άγκυρα συνιστάται:

106 / 112

Ο όρος Αγκυροβολημένο Πλοίο σημαίνει:

107 / 112

Η κυκλοφορία θαλάσσιων μοτοποδηλάτων των HOVERCRAFT απαγορεύεται:

108 / 112

Οποιαδήποτε μεταβολή πορείας ή αλλαγή ταχύτητας επιχειρείται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει να είναι:

109 / 112

Κλίμακα πλάτους είναι:

110 / 112

Όταν πρόκειται να αττοπλεύσουμε από έναν όρμο ο χειριστής οφείλει:

111 / 112

Όταν βρισκόμαστε με το σκάφος μας σε θαλάσσιο δίαυλο ή διάδρομο:

112 / 112

Το μπούκωμα της μηχανής (αργή κίνηση του σκάφους παρότι ο κινητήρας δουλεύει στο φουλ) οφείλεται:

Your score is

The average score is 68%